ARCANE LEAGUE OF LEGENDS อาร์เคน ตำนานลีกออฟเลเจ็นดส์ season 1

ARCANE LEAGUE OF LEGENDS อาร์เคน ตำนานลีกออฟเลเจ็นดส์ season 1

อนิเมชั่นซีรีย์เรื่องแรกของ "Riot Games" โดย Arcane ซึ่งมีเนื้อหาจากเกม "League of Legends" ของ Riot ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนี้เป็นซีรีส์แอนิเมชันที่พัฒนาและสร้างโดย Riot Games ร่วมกับ Fortiche Productions โดยเรื่องราวจะเกิดขึ้นใน "พิลโทเวอร์" ดินแดนในอุดมคติ และซอน เมืองใต้พิภพที่ถูดกดขี่ และบอกเล่าถึงต้นกำเนิดของสองแชมเปี้ยนที่โด่งดังในเกม "League" และพลังที่จะทำลายความสัมพันธ์ของทั้งคู่

  ARCANE LEAGUE OF LEGENDS อาร์เคน ตำนานลีกออฟเลเจ็นดส์ season 1 - EP1
  ARCANE LEAGUE OF LEGENDS อาร์เคน ตำนานลีกออฟเลเจ็นดส์ season 1 - EP2
  ARCANE LEAGUE OF LEGENDS อาร์เคน ตำนานลีกออฟเลเจ็นดส์ season 1 - EP3
  ARCANE LEAGUE OF LEGENDS อาร์เคน ตำนานลีกออฟเลเจ็นดส์ season 1 - EP4
  ARCANE LEAGUE OF LEGENDS อาร์เคน ตำนานลีกออฟเลเจ็นดส์ season 1 - EP5
  ARCANE LEAGUE OF LEGENDS อาร์เคน ตำนานลีกออฟเลเจ็นดส์ season 1 - EP6
  ARCANE LEAGUE OF LEGENDS อาร์เคน ตำนานลีกออฟเลเจ็นดส์ season 1 - EP7
  ARCANE LEAGUE OF LEGENDS อาร์เคน ตำนานลีกออฟเลเจ็นดส์ season 1 - EP8
  ARCANE LEAGUE OF LEGENDS อาร์เคน ตำนานลีกออฟเลเจ็นดส์ season 1 - EP9 END