Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน

Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน

เพราะปัญหาครอบครัวจึงทำให้ทั้ง 3 ต้องเติบโตมาในครอบครัวเดียวกันและผ่านเรื่องราวต่างๆมาด้วยกันโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดมาเกี่ยวข้อง ทั้งยังต้องพบปัญหาที่เกิดจากครอบครัวเก่าของตนตามติดเป็นเงา พวกเขาที่หวังจะได้รับความรักกลับกลายเป็นต้องระแวงกับการสูญเสีย พวกเขาที่ไม่ต้องการให้ชีวิตเหมือนจมดิ่งลงสู่ก้นเหวและไม่อยากให้ครอบครัวต้องเจ็บปวด มีแต่ต้องก้าวสู่สถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคลายไม่ออก และต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยความกล้าหาญ ท่ามกลางความรักจากสายสัมพันธ์ที่แตกต่าง ได้สอนให้พวกเขาได้เติบโต มีใจแน่วแน่ที่จะเผชิญกับปัญหาของครอบครัว เพื่อเยียวยาซึ่งกันและกันให้พวกเขาได้ก้าวเดินต่อไปอย่างไร้ความหวาดกลัว และกลายเป็นคนที่ดีขึ้น

  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP1
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP2
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP3
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP4
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP5
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP6
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP7
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP8
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP9
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP10
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP11
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP12
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP13
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP14
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP15
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP16
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP17
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP18
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP19
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP20
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP21
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP22
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP23
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP24
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP25
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP26
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP27
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP28
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP29
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP30
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP31
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP32
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP33
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP34
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP35
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP36
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP37
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP38
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP39
  Go Ahead (2020) ถักทอรักที่ปลายฝัน - EP40 END