Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า

Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า

ยุนฮเยจิน เป็นทันตแพทย์สาว ที่ได้ฉายาว่าเป็นคนที่จริงจัง แต่เพราะการรักษาความถูกต้องชอบธรรมของเธอ ทำให้ชีวิตต้องเปลี่ยนแปลงไป สุดท้ายเธอต้องจำใจย้ายมาอยู่ที่เมืองริมชายฝั่งที่ชื่อว่า หมู่บ้านกงจิน ที่นั่นทำให้เธอได้พบและรู้จักกับ ฮงดูชิก ชายหนุ่มที่ทำให้เธอรู้สึกประหลาดใจและสงสัยไม่หยุด เพราะใครๆ ก็เรียกเขาว่า หัวหน้าฮง เขาเป็นผู้ชายรูปหล่อและดูดี แต่กลับไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง แต่กระนั้นเขาก็ดูเหมือนจะยุ่งอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าใครในหมู่บ้านต้องการความช่วยเหลือ แน่นอนว่า...หัวหน้าฮงจะต้องไปโผล่ที่นั่นเสมอๆ

  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP1
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP2
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP3
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP4
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP5
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP6
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP7
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP8
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP9
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP10
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP11
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP12
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP13
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP14
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP15
  Hometown Cha-Cha-Cha (2021) โฮมทาวน์ ชะชะช่า - EP16 END