I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ

I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทการเงินแห่งหนึ่งเป็นโรคภูมิแพ้สัมผัสจากมนุษย์คนอื่น แต่ชีวิตสันโดษของเขากำลังถูกหุ่นยนต์ซึ่งนักธุรกิจสาวปลอมตัวมาคุกคาม

  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP1
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP2
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP3
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP4
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP5
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP6
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP7
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP8
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP9
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP10
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP11
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP12
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP13
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP14
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP15
  I Am Not a Robot หุ่นยนต์รักสัมผัสใจ - EP16 END